×

Σφάλμα

JDatabaseExceptionExecuting: Table 'leofilgma307com8168_joomla_bitlab.#__users' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.asset_id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END AS state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.version, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.metadata, a.featured, a.language, a.xreference,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias, c.access AS category_access,u.name AS author,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count FROM #__content AS a LEFT JOIN #__categories AS c on c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS u on u.id = a.created_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM #__categories AS cat JOIN #__categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published <= 0 GROUP BY cat.id) AS badcats ON badcats.id = c.id WHERE a.id = 96 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-20 20:29:19') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-20 20:29:19') AND (a.state = 1 OR a.state =2) in /var/www/vhosts/odeiomessinis.gr/bitlab.gr/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php:660 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/odeiomessinis.gr/bitlab.gr/libraries/joomla/database/driver.php(1650): JDatabaseDriverMysqli->execute() #1 /var/www/vhosts/odeiomessinis.gr/bitlab.gr/components/com_content/models/article.php(159): JDatabaseDriver->loadObject() #2 /var/www/vhosts/odeiomessinis.gr/bitlab.gr/libraries/legacy/view/legacy.php(408): ContentModelArticle->getItem() #3 /var/www/vhosts/odeiomessinis.gr/bitlab.gr/components/com_content/views/article/view.html.php(42): JViewLegacy->get('Item') #4 /var/www/vhosts/odeiomessinis.gr/bitlab.gr/libraries/joomla/cache/controller/view.php(95): ContentViewArticle->display() #5 /var/www/vhosts/odeiomessinis.gr/bitlab.gr/libraries/legacy/controller/legacy.php(660): JCacheControllerView->get(Object(ContentViewArticle), 'display') #6 /var/www/vhosts/odeiomessinis.gr/bitlab.gr/components/com_content/controller.php(113): JControllerLegacy->display(true, Array) #7 /var/www/vhosts/odeiomessinis.gr/bitlab.gr/libraries/legacy/controller/legacy.php(702): ContentController->display() #8 /var/www/vhosts/odeiomessinis.gr/bitlab.gr/components/com_content/content.php(38): JControllerLegacy->execute('') #9 /var/www/vhosts/odeiomessinis.gr/bitlab.gr/libraries/cms/component/helper.php(405): require_once('/var/www/vhosts...') #10 /var/www/vhosts/odeiomessinis.gr/bitlab.gr/libraries/cms/component/helper.php(380): JComponentHelper::executeComponent('/var/www/vhosts...') #11 /var/www/vhosts/odeiomessinis.gr/bitlab.gr/libraries/cms/application/site.php(191): JComponentHelper::renderComponent('com_content') #12 /var/www/vhosts/odeiomessinis.gr/bitlab.gr/libraries/cms/application/site.php(230): JApplicationSite->dispatch() #13 /var/www/vhosts/odeiomessinis.gr/bitlab.gr/libraries/cms/application/cms.php(261): JApplicationSite->doExecute() #14 /var/www/vhosts/odeiomessinis.gr/bitlab.gr/index.php(49): JApplicationCms->execute() #15 {main}

Σας ενδιαφέρουν...

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020